PIJN !!?.... over oorzaken en behandelmogelijkheden

Gepubliceerd op 14 november 2017 om 12:52

Een heldere uitleg over PIJN:
-soorten pijn: chronisch, acuut, zenuwpijn, weefselpijn,fantoompijn, etc
-oorzaken
-behandelmogelijkheden

Lees verder....

Hoe ontstaat pijn?

Pijngeleiding begint bij de zenuwuiteinden die overal in je lichaam uitmonden. Wanneer deze receptoren/nociceptoren/pijnzenuwen geprikkeld worden of beschadigd raken, worden via de zenuwbanen elektronische pijnprikkels naar het ruggenmerg gestuurd en via het ruggenmerg naar de hersenen geleid. In je brein dringen deze pijnprikkels tot je bewustzijn door. Resultaat: Auw!

 

Welke soorten pijn ?

  1. Weefselpijn (nociceptieve pijn)

weefselpijn wordt veroorzaakt door weefselschade (verwonding van weefsels, zoals huid, spieren, botten of organen).

  1. Zenuwpijn (neurogene pijn)

Zenuwpijn behoort tot de vervelendste soorten pijn en wordt veroorzaakt door directe beschadiging of afwijking van het zenuwstelsel zélf (motorische zenuwen, sensibele zenuwen, pijnzenuwen of andersoortige zenuwen) of door een disfunctionerend zenuwstelsel. Bijvoorbeeld door toedoen van epilepsie, trigeminusneuralgie (idiopathische aangezichtspijn), hersenafwijking, MS of diabetes. Kortom: pijn die ontstaat of wordt veroorzaakt door schade aan het zenuwweefsel, of door een functiestoornis daarvan.

Zenuwpijn kan mogelijkerwijs ontstaan doordat een zenuw is beschadigd of doorgesneden tijdens een operatie; doordat een zenuw bekneld is geraakt in een gewricht; door ingroei van een tumor in een zenuw; door interne verlittekening nabij zenuwen; infecties (na gordelroos, Lyme, AIDS e.a.); verbranding of bevriezing; of doordat een tandzenuw bloot is komen te liggen na gebitsbeschadiging. Maar ook door overmatig alcoholgebruik, bepaalde medicijnen, gifstoffen en drugs. Zenuwpijn kan zowel acuut als chronisch zijn.

Wanneer aangedaan zenuwweefsel zich in lijf of ledematen bevindt, spreekt men van perifere neuropathische pijn; wanneer ruggenmerg of hersenen zijn aangedaan, spreekt men van centrale zenuwpijn.

Neuropathie is tevens mogelijk, maar aan een dergelijke zenuwafwijking kán op zijn beurt weer een mechanische, thermische of chemische oorzaak ten grondslag liggen.

  1. Fantoompijn

Fantoompijn wordt onder de neurogene c.q. neuropathische pijn geschaard, maar is toch wel een geval apart. Fantoompijn is namelijk een vreemdsoortige en beangstigende gewaarwording, want hoewel je de situatie waarin een pijnervaring plaatsvindt doorgaans voorgoed kan herinneren, is de daadwerkelijke pijnbeleving −dus de pijn zelve− normaliter niet meer uit het geheugen herroepbaar. Dezelfde pijn zou dus niet voor een tweede keer beleefd moeten kunnen worden. Fantoompijn is echter een pijnstoornis waarbij dit wél het geval is. Er is dus sprake van een voelbaar pijngeheugen waarbij je reële pijn uit het verleden waarneemt. Fantoompijn kan o.a. optreden bij een geamputeerde ledemaat of een getrokken kies.

  1. Psychogene pijn

Pijn heeft invloed op de psyche van de mens en psychologische factoren kunnen op hun beurt pijn verminderen of juist verergeren. Aspecten als angst, boosheid, verdriet, bagatellisering, onrust, agressie, onzekerheid, schrik, eenzaamheid, stress, verveling en depressiviteit kunnen stuk voor stuk je pijngevoel en pijnbeleving verergeren. En aandacht, geruststelling en afleiding kunnen pijn juist verminderen!

De psychogene vorm van pijn hangt grotendeels samen met een psychologische aandoening. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre pijn psychologisch van aard is, maar het is evident dat pijn méér is dan een eenvoudig neurofysiologisch fenomeen. Kan pijn niet worden aangetoond, dan ben je dus nog geen aansteller of simulant. Het feit dat de pijn door psychische factoren wordt veroorzaakt of verergerd, betekent immers niet dat de pijn daardoor minder écht is of wordt verzonnen/ingebeeld.

Let op: elke andere pijnsoort kan door psychische factoren worden gecompliceerd.

  1. Somatoforme pijnstoornis

De somatoforme pijnstoornis is een psychische aandoening waarbij de patiënt acuut of chronisch lichamelijk pijn lijdt zonder aanwijsbare oorzaak. Soms plaatselijk, maar soms ook door het hele lichaam. Bij onderzoek is echter geen lichamelijke oorzaak te vinden. Door sommigen wordt deze pijnstoornis ook wel “gewoon” psychogene pijn genoemd.

Al met al kan chronische pijn meestal worden onderverdeeld in 3 takken die gelijktijdig kunnen voorkomen (mengvormen): weefselpijn, zenuwpijn en psychologische pijn.

Lees verder: 

https://gezondr.nl/pijn-chronisch-acuut-zenuwpijn-weefselpijn/