Een heldere uitleg over PIJN: -soorten pijn: chronisch, acuut, zenuwpijn, weefselpijn,fantoompijn, etc -oorzaken -behandelmogelijkheden Lees verder....

Hoe ontstaat pijn?

Pijngeleiding begint bij de zenuwuiteinden die overal in je lichaam uitmonden. Wanneer deze receptoren/nociceptoren/pijnzenuwen geprikkeld worden of beschadigd raken, worden via de zenuwbanen elektronische pijnprikkels naar het ruggenmerg gestuurd en via het ruggenmerg naar de hersenen geleid. In je brein dringen deze pijnprikkels tot je bewustzijn door. Resultaat: Auw!

 

Welke soorten pijn ?

 1. Weefselpijn (nociceptieve pijn)

weefselpijn wordt veroorzaakt door weefselschade (verwonding van weefsels, zoals huid, spieren, botten of organen).

 1. Zenuwpijn (neurogene pijn)

Zenuwpijn behoort tot de vervelendste soorten pijn en wordt veroorzaakt door directe beschadiging of afwijking van het zenuwstelsel zélf (motorische zenuwen, sensibele zenuwen, pijnzenuwen of andersoortige zenuwen) of door een disfunctionerend zenuwstelsel. Bijvoorbeeld door toedoen van epilepsie, trigeminusneuralgie (idiopathische aangezichtspijn), hersenafwijking, MS of diabetes. Kortom: pijn die ontstaat of wordt veroorzaakt door schade aan het zenuwweefsel, of door een functiestoornis daarvan.

Zenuwpijn kan mogelijkerwijs ontstaan doordat een zenuw is beschadigd of doorgesneden tijdens een operatie; doordat een zenuw bekneld is geraakt in een gewricht; door ingroei van een tumor in een zenuw; door interne verlittekening nabij zenuwen; infecties (na gordelroos, Lyme, AIDS e.a.); verbranding of bevriezing; of doordat een tandzenuw bloot is komen te liggen na gebitsbeschadiging. Maar ook door overmatig alcoholgebruik, bepaalde medicijnen, gifstoffen en drugs. Zenuwpijn kan zowel acuut als chronisch zijn.

Wanneer aangedaan zenuwweefsel zich in lijf of ledematen bevindt, spreekt men van perifere neuropathische pijn; wanneer ruggenmerg of hersenen zijn aangedaan, spreekt men van centrale zenuwpijn.

Neuropathie is tevens mogelijk, maar aan een dergelijke zenuwafwijking kán op zijn beurt weer een mechanische, thermische of chemische oorzaak ten grondslag liggen.

 1. Fantoompijn

Fantoompijn wordt onder de neurogene c.q. neuropathische pijn geschaard, maar is toch wel een geval apart. Fantoompijn is namelijk een vreemdsoortige en beangstigende gewaarwording, want hoewel je de situatie waarin een pijnervaring plaatsvindt doorgaans voorgoed kan herinneren, is de daadwerkelijke pijnbeleving −dus de pijn zelve− normaliter niet meer uit het geheugen herroepbaar. Dezelfde pijn zou dus niet voor een tweede keer beleefd moeten kunnen worden. Fantoompijn is echter een pijnstoornis waarbij dit wél het geval is. Er is dus sprake van een voelbaar pijngeheugen waarbij je reële pijn uit het verleden waarneemt. Fantoompijn kan o.a. optreden bij een geamputeerde ledemaat of een getrokken kies.

 1. Psychogene pijn

Pijn heeft invloed op de psyche van de mens en psychologische factoren kunnen op hun beurt pijn verminderen of juist verergeren. Aspecten als angst, boosheid, verdriet, bagatellisering, onrust, agressie, onzekerheid, schrik, eenzaamheid, stress, verveling en depressiviteit kunnen stuk voor stuk je pijngevoel en pijnbeleving verergeren. En aandacht, geruststelling en afleiding kunnen pijn juist verminderen!

De psychogene vorm van pijn hangt grotendeels samen met een psychologische aandoening. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre pijn psychologisch van aard is, maar het is evident dat pijn méér is dan een eenvoudig neurofysiologisch fenomeen. Kan pijn niet worden aangetoond, dan ben je dus nog geen aansteller of simulant. Het feit dat de pijn door psychische factoren wordt veroorzaakt of verergerd, betekent immers niet dat de pijn daardoor minder écht is of wordt verzonnen/ingebeeld.

Let op: elke andere pijnsoort kan door psychische factoren worden gecompliceerd.

 1. Somatoforme pijnstoornis

De somatoforme pijnstoornis is een psychische aandoening waarbij de patiënt acuut of chronisch lichamelijk pijn lijdt zonder aanwijsbare oorzaak. Soms plaatselijk, maar soms ook door het hele lichaam. Bij onderzoek is echter geen lichamelijke oorzaak te vinden. Door sommigen wordt deze pijnstoornis ook wel “gewoon” psychogene pijn genoemd.

Al met al kan chronische pijn meestal worden onderverdeeld in 3 takken die gelijktijdig kunnen voorkomen (mengvormen): weefselpijn, zenuwpijn en psychologische pijn.

Lees verder: 

https://gezondr.nl/pijn-chronisch-acuut-zenuwpijn-weefselpijn/

Lees meer »

het Piriformis syndroom is genoemd naar de peervormige spier (musculus piriformis) die van het bekken (SI-gewricht) naar het dijbeen loopt. De piriformis heeft de functie het bovenbeen naar buiten te trekken en naar buiten te draaien. De grote zenuw van het been, de nervus ischiadicus, loopt bij de meeste mensen onder deze spier langs of soms er doorheen. Door een zwelling of een verkramping van de piriformis spier raakt de ischiadicuszenuw bekneld. De symptomen hiervan zijn: een zeurende pijn, diep in de bilspier. Soms straalt de pijn uit naar de rug en de achterkant van het dijbeen tot de knieholte ( de zogenaamde “ischias pijn”, het voelt als een hernia, maar berust niet op een hernia). De pijn kan verergeren bij lang in één houding zitten zoals bij autorijden. Het syndroom komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

 

Oorzaken

 • Trauma : op mijn spreekuur zie ik regelmatig sporters met een kneuzing of bloeduitstorting in de bil door een val , een trap of een klap tegen de bil (trap van paard of knietje van tegenstander)
 • Overbelasting: door langdurige verkeerde beweging of houding kan de piriformis geïrriteerd raken
 • Langdurige druk: een dikke portemonnee in de achterzak kan een piriformis syndroom veroorzaken. Bij zitten op de portemonnee zet dit chronische druk op de piriformis spier en kan de spier na verloop van tijd geïrriteerd raken of zelfs ontstoken raken en opzwellen (en vervolgens de onderliggende bilzenuw afknellen).
 • Bekkenscheefstand: op mijn spreekuur zie ik veel patiënten met chronisch terugkerende rugklachten, waarbij er vaak ook sprake is van een bekken scheefstand met een pijnlijk/ geïrriteerd SI-gewricht. Een verkeerde stand van het SI-gewricht kan leiden tot irritatie en verkramping van de aanhechtende piriformisspier. Dit veroorzaakt vervolgens weer de zogenaamde “ischiaspijn” door afknelling van onderliggende ischiadicus zenuw.

Nb: bekkenscheefstand of bekkenverwringing kan oa ontstaan door een val op het bekken, verkeerde spierbelasting of na een zware bevalling ( zie ook mijn artikel over bekkenklachten)

Klachten

 • Pijn in de bilstreek
 • Het gaat niet altijd gepaard met rugpijn !
 • Soms straalt de pijn uit naar het been in het verloop van de zenuw.
 • Zitten verergert de klachten.
 • De klachten kunnen toenemen tijdens het fietsen of hardlopen.
 • Bij onderzoek is er een diepe drukpijn midden op de bil
 • Het (passief) naar binnen draaien van de heup kan pijnlijk zijn.

 

Behandeling

In de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over dmv actief bewegen, rekoefeningen* en evt. ontstekingsremmers.

De hardnekkige gevallen die niet binnen enkele weken overgaan, worden vaak in stand gehouden door een probleem in het bekken of SI-gewricht. Deze gevallen kan ik meestal binnen enkele sessies verhelpen met ORTHOMANUELE BEHANDELING

*Piriformis rek oefening 

Lees meer »

Op mijn spreekuur zie ik regelmatig patiënten of sporters met bekkenklachten ( of bekkeninstabiliteit ) in combinatie met lage rugklachten. Soms meldt men zich pas na maanden tot jaren bij mij , nadat ze diverse andere onderzoeken en behandelingen hebben gehad zonder blijvend resultaat. In de volksmond worden bekkenklachten ook weleens geduid als heupklachten , maar dit is onjuist.

 

 

Wat is bekkeninstabiliteit?
Bekkeninstabiliteit is een combinatie van pijn en bewegingsbeperking van het bekken. Bekkeninstabiliteit komt voornamelijk voor bij zwangere vrouwen ( Nb: na een zware bevalling kan een bekkenverwringing ontstaan en kunnen vrouwen soms nog vele jaren later last hebben van bekkenklachten en steeds terugkerende lage rugklachten)
Echter komt het ook voor bij bij niet-zwangere vrouwen en bij mannen .

Waar zit het?
De pijn zit meestal bij het schaambeen en in de onderrug (tussen heiligbeen en darmbeenderen). Deze pijn kan uitstralen langs de binnenkant van het bovenbeen, naar de lies . Ook kunnen pijnklachten ontstaan links en/of rechts onder in de rug ter hoogte van de SI-gewrichten . Deze pijn kan uitstralen over de hele bil, naar de lies, de achterzijde van het bovenbeen en soms ook het onderbeen.

In welke situaties treedt het op?
Vooral bij of na abrupte bewegingen treedt pijn op en bij het langer volhouden van bepaalde houdingen of bewegingen (bijvoorbeeld lopen, traplopen, schoenen aantrekken, in-en uit de auto stappen en omdraaien in bed). Bij vermoeidheid worden de klachten vaak erger.
Eén van de typische kenmerken van bekkenpijn is “startpijn”: pijn bij het starten van een beweging na rust, zoals opstaan uit een stoel, of “zo stijf als een plank” bij het opstaan uit bed.

Waardoor kan bekkeninstabiliteit ontstaan?
>tijdens een zwangerschap, door verweking van de banden onder invloed van zwangerschapshormonen
>na een bevalling, door het te ver oprekken van de banden (bijv. bij een groot kind in stuitligging, een tangverlossing of vacuümextractie).
>bekken verwringing na een ongeval of een sportblessure( bv.val in spagaat bij turnsters, val op billen of bekken bij ruiters, harde klap met het bekken tegen de boarding bij schaatsers, spagaat sliding bij voetballers).

De behandeling:
met een orthomanuele handgreep corrigeer ik in enkele behandelingen de standsafwijking van het bekken ( en de rug, indien nodig ).
Enkele positieve effecten na bekkenstand correctie zijn: soepeler in bekken en onderrug; rechte /stabielere zit op paard of fietszadel, géén of minder pijn/stijfheid na lang staan, lang zitten of slenteren; betere stabiliteit bij stand op één been ( bijv. bij broek aantrekken)

Lees meer »

Over de verschillende vormen van hoofdpijn, met ieder hun typische bijverschijnselen. De relatie tussen hoofdpijn en nekklachten. Oorzaken en behandelmogelijkheden.

 

Er zijn verschillende soorten hoofdpijn, ieder gepaard met andere bijverschijnselen:

 • MIGRAINE; mensen die hier last van hebben, zijn vaak misselijk tijdens een aanval. Verdere klachten zijn een ‘bonzende’ pijn, de hoofdpijn is eenzijdig, Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes en de pijn verergert bij beweging en meer licht
 • SPANNINGS HOOFDPIJN; dit is een vorm van hoofdpijn met een zeer specifieke klacht. Er ontstaat namelijk het gevoel of er een band strak om het hoofd zit. Dit wordt veroorzaakt door overmatige spanning op bepaalde spieren. Echter anders dan de naam doet vermoeden, komt de hoofdpijn niet door psychische spanning.
 • CLUSTER HOOFDPIJN; deze soort hoofdpijn treedt op in clusters (tijdsperioden), vandaar de naam. Gedurende een periode van weken treden er meerdere malen per dag aanvallen op. Klachten zijn onder meer strikt eenzijdige en zeer intense pijn, een rood oog en afzakkend ooglid, een verstopte neus, en bovenmatige transpiratie
 • HOOFDPIJN door OOGPROBLEMEN; als je geregeld last hebt van hoofdpijn+ vermoeide of branderige ogen, is het raadzaam de ogen/ BRILLEGLAZEN te laten controleren.
 • HOOFDPIJN ALS GEVOLG VAN MEDICIJNGEBRUIK; Klachten zijn dubbelzijdige hoofdpijn, misselijkheid en milde tot matige pijn. Regelmatig gebruik van pijnstillers en/of specifieke migrainemiddelen kan hoofdpijn veroorzaken dan wel verergeren. De middelen die hier het beruchtst om zijn, zijn de zogenaamd onschuldige pijnstillers, paracetamol en aspirine. Gevaar schuilt vooral in de regelmaat van het gebruik. Elke dag enkele tabletten kan meer last geven dan eenmalig 6 tabletten op een dag.
 • HOOFDPIJN VANUIT DE NEK (Cervicale hoofdpijn); deze hoofdpijn gaat vaak gepaard met pijn in de nek en het voorhoofd en kenmerkend is ook het uitstralen van de pijn naar schouders en armen (soms gepaard met tintelende/ slapende handen).

 

Als ORTHOMANUEEL ARTS zie ik relatief veel mensen met HOOFDPIJN VANUIT DE NEK (cervicale  hoofdpijn).

Oorzaak: een wervel-zenuwblokkade ,  bijvoorbeeld na een whiplash of ander nektrauma of een langdurige, eenzijdige belasting van het hoofd.

WHIPLASH is hierbij een bijzondere nek-hoofdpijn variant: een whiplash kan ontstaan als gevolg van een auto-ongeluk waarbij het hoofd naar voren klapt en weer naar achteren of andersom, maar er zijn ook andere oorzaken te bedenken zoals een val van de trap of een ongeluk tijdens het sporten.

Typische bijverschijnselen: bij een blokkade van de hoge nekwervels (oa atlas) ervaart men nog weleens verschijnselen als hoofdpijn, concentratieproblemen, aanhoudende vermoeidheid, maar ook slaapproblemen of overgevoeligheid voor prikkels.

Nb: een blokkade van de lage nekwervels kan klachten geven van stijfheid en uitstralende pijn in nek, schouders en armen (soms zelfs gepaard met dove / slapende vingers)

 

Behandeling: als fysiotherapie of medicatie onvoldoende helpen, kan een ORTHOMANUELE BEHANDELING van de wervelkolom zinvol zijn

Door een standafwijking van een wervel , raakt de tussenliggende zenuw bekneld. Een beknelde of geïrriteerde zenuw geeft vaak uitstralende pijn: in de onderrug straalt het uit naar de billen en benen en in de nek/ bovenrug straalt het uit naar het hoofd , schouders en armen.
Door een orthomanuele correctie van de geblokkeerde wervels, verdwijnt meestal de pijn binnen enkele behandelingen

zenuwstelsel.jpg

Lees meer »

Onbegrepen pijn in de flank? Als andere interne oorzaken zijn uitgesloten, denk dan ook aan het ZWEVENDE-RIBSYNDROOM (of RIB-TIP SYNDROOM). Hoe ontstaat dit, wat zijn de symptomen en is er een juiste behandeling?

Klachtenbeeld:

Vaak komen patiënten bij de huisarts terecht met vage buikpijnklachten en pijn in de flank. Als de huisarts niks kan vinden wordt er veelal doorverwezen naar het ziekenhuis. Hier wordt meestal gedacht aan problemen van de maag, galstenen of problemen aan de darmen. Na diverse onderzoeken moet soms geconstateerd worden dat hier niks mis mee is. De patiënt wordt naar huis gestuurd zonder diagnose of behandeling. Dit is erg frustrerend, want de pijn blijft.

Helaas wordt niet altijd gedacht aan het zwevende rib syndroom (ook wel bekend als het RIB-TIP SYNDROOM)

De oorzaak volgens orthomanuele inzichten:

een ontwrichting/standsafwijking van het gewricht tussen de wervelkolom en de zwevende rib, waardoor tussenliggende (intercostale) zenuwen geprikkeld worden. Soms lijkt een rib trauma in het verleden de oorzaak van de pijn. Door scheefstand van de rib, wordt de afstand naar de bekkenkam kleiner. Bij een diepe ademteug of zijwaartse buiging tikt de onderste rib dan tegen de bekkenkam, hetgeen op den duur kan leiden tot chronische botvlies-irritatie van de rib of de bekkenrand. Vervolgens kan dit weer leiden tot prikkeling/verkramping van de aanhechtende grote rugspier (musculus quadratus lumborum).

Bij onderzoek vind je dan forse drukpijn tegen de onderrand van de ribbenboog, drukpijn en verkramping in de rugspieren ter hoogte van de bekkenkam aanhechting. De patient klaagt ook vaak over lage rugpijn boven de bekkenrand, waarbij de klachten toenemen bij langdurige statische houding of gebogen houding.

De behandeling: met orthomanuele correctie is de aandoening vaak in enkele behandelingen te verhelpen.

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/110472-zwevende-rib-syndroom.html

Lees meer »

Als orthomanueel arts  zie ik veel chronisch terugkerende rugklachten, die vaak gepaard gaan met een bekkenscheefstand ( of bekkenverwringing). Naast pijn en stijfheid in de onderrug , kan een bekkenscheefstand allerlei “onverklaarbare” klachten geven in de onderbuik . Lees verder hoe dit precies zit…

 

Anatomie: het bekken verbindt de rug met de benen en speelt een belangrijke rol bij een stabiele houding. Daarnaast zorgt een goed functionerend bekken voor een soepele beweging van het lichaam.

Het bekken (figuur 1) bestaat uit verschillende botdelen, zoals het heiligbeen, het schaambeen en de 2 darmbeenderen.

Deze botdelen scharnieren in het SI gewricht en het schaambeengewricht

 bekken1.jpg

 

Oorzaken: Pijnklachten in het bekkengebied kunnen ontstaan na een zwangerschap, te zware belasting van de onderrugspieren ( ook bij bepaalde sporten) of een val op het bekken.

Bij dit soort krachtinwerkingen op het bekken kan een BEKKENSCHEEFSTAND of een bekkenverwringing ontstaan met blokkades in de lendenwervels en de SI gewrichten.

BLOKKADES zijn wervels die op een zenuw drukken. Hierdoor ontstaat zenuwirritatie met een uitstralende (scherpe of zeurende) pijn naar de buik, de lies, de bil of (een van) beide benen.

 

Symptomen: klachten in de bekken botten concentreren zich rond het schaambeen, het stuitje, de zitbeenknobbels of het SI gewricht.

Typische bekkenklachten zijn:

 • ochtendstijfheid in het bekken ( “ik ben zo stijf als een plank”)
 • stijfheid in onderrug met lang staan of lang zitten ( “startstijfheid”)
 • pijn in de bilspier, lies, bekkenrand
 • lage rugpijn
 • scheve zithouding (bv bij ruiters en fietsers)
 • balansprobleem bij staan op één been (bv broek aantrekken)
 • relatieve "beenlengte verschil" ( hakverhoging hier niet altijd juist !) 

 

BEKKENBODEM klachten: de bekkenbodem is een groep spieren die samen de ‘bodem’ van de buik vormt. Zij ligt als een stevige hangmat onder in het bekken, tussen de heupen, het schaambeen, heiligbeen en staartbeen. Door de bekkenbodem lopen de blaas, de urineleider, het uiteinde van de dikke darm, het anale gebied en de geslachtsorganen (figuur 2). Bij een bekkenverwringing kan men ook last hebben van overprikkeling van de BEKKENBODEM.

Dit kan weer leiden tot pijn in de bekkenbodem en klachten in aanliggende organen, zoals:.

 • vage onderbuik pijn/ spastische darm
 • obstipatie
 • problemen bij plassen

 

Ook bij MANNEN kunnen bekkenbodem klachten voorkomen, zoals:

 • moeite met ophouden van de urine; loze aandrang
 • pijn in de liezen / scrotum
 • zit pijn in de bilnaad (perineum / prostaat)

 bekken3.jpg

Specifieke bekkenbodem klachten bij VROUWEN:

 • moeite om de urine op te houden bij drukverhoging (hoesten, niezen, springen)
 • heftige menstruatiepijn
 • pijn tijdens het vrijen

 bekken2-1.jpg

Behandeling : bekken klachten gaan over het algemeen vanzelf over.

Aanhoudende of steeds terugkerende bekkenproblemen kunnen door de orthomanueel arts verholpen worden door het corrigeren van de bekken scheefstand of de rugwervelblokkades.

Lees meer »

Pijn of stijfheid in de liesstreek komt veel voor bij (top) sporters. Lokale behandeling helpt niet altijd, omdat de oorzaak buiten de lies kan liggen. Als orthomanueel arts vind ik regelmatig de oorzaak in een ONDERRUG probleem of een BEKKEN probleem. Orthomanuele behandeling biedt hier nog weleens een oplossing.

De voetballers klagen meestal over stekende pijn in de lies bij het aanzetten van een sprint.

De schaatsers klagen meestal over liespijn bij het aanzetten en hebben vaak als bijkomende klacht "mijn been stuurt niet meer goed mee in de bochten".
Bij doorvragen blijken de klachten soms te zijn begonnen met pijn of stijfheid in de onderrug.
Bij onderzoek blijkt de primaire oorzaak niet altijd in de lies te zitten, maar vind ik de oorzaak in een geblokkeerde lendenwervelzenuw die de iliopsoas spier aanstuurt.


De ILIOPSOAS spier is een bovenbeenspier die aanhecht tussen de lendewervels en binnenzijde van het bovenbeen bot( liesstreek ). De wervelblokkade triggert een constante verkramping van de aanhechtende iliopsoas spier en veroorzaakt vervolgens een pijnlijke tractie/ irritatie in de bovenbeen(bot) aanhechting .
Na orthomanuele correctie van de lendenwervel is het probleem in de lies meestal in enkele behandelingen opgelost.

Een andere veroorzaker is verkramping van de ADDUCTOREN spieren (zie tekening:  de spieren in de liesregio, die aanhechten tussen binnenkant dijbeen en schaambot). Door een bekkenverwringing raakt het schaambotgewricht geïrriteerd, waardoor de aanhechtende adductorspieren worden getriggerd. Dit uit zich ook als verkramping of pijn in de lies. Door orthomanuele bekkenstand correctie kan het probleem in enkele behandelingen verbeteren.

Bijgaande ANIMATIEFILM geeft een helder beeld over de relatie tussen liesklachten en rugklachten bij oa sporters.( let mn op de spier-bot aanhechtingspunten)

Lees meer »

Bij het syndroom van Tietze is één van de kraakbeenverbindingen tussen het borstbeen en de ribben pijnlijk. De pijn zit meestal aan één kant. Het is een onschuldige zeldzame aandoening, die op elke leeftijd kan ontstaan. Meestal verdwijnen de klachten na enkele maanden. Bij aanhoudende klachten kan behandeling door een ORTHOMANUEEL-/MUSCULOSKELETAAL ARTS een oplossing bieden. Lees verder...

Lees meer »

Kunt u door de pijn niet meer goed bewegen, werken of slapen, maar is het verder wel veilig? Dan kunt u een pijnstiller gebruiken, maar wat is dan de beste keuze: paracetamol? ibuprofen? diclofenac? tramadol? morfine?

1e keus: PARACETAMOL

 • Paracetamol is een goede pijnstiller met weinig of geen bijwerkingen en wordt daarom aanbevolen als eerste keus .
 • Snelle werking: binnen een half tot 2 uur na inname.
 • Zonder recept verkrijgbaar.
 • In beginsel is 1 tablet van 500 milligram (=mg) paracetamol voldoende. Is de pijn heftig, neem dan direct 2 tabletten van 500 mg tegelijk.
 • Komt de pijn terug, neem de pijnstiller dan op vaste tijden, niet meer dan 2 tot 3 keer per dag 2 tabletten van 500 milligram (=mg). (Of 3 tot 6 keer per dag 1 tablet van 500 mg paracetamol).
 • Bij kortdurende pijn kunnen volwassenen tot 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol nemen (niet langer dan 4 weken achter elkaar). 
 • Bij langdurig gebruik (langer dan 4 weken) mag u niet meer dan 2 keer per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol nemen. (Of 5 keer per dag 1 tablet van 500 mg paracetamol).
 • Lees altijd eerst in de bijsluiter of de pijnstiller geschikt voor u is. Bijvoorbeeld of het samengaat met uw andere medicijnen of met een ziekte die u heeft.
 • Heeft u fors alcohol gedronken, dan kan paracetamol eerder schade veroorzaken.
 • Lees meer over paracetamol in Ik ga een pijnstiller gebruiken.

2e keus: IBUPROFEN, DICLOFENAC, NAPROXEN

Werkt paracetamol onvoldoende? Dan kunt u een andere pijnstiller proberen, bijvoorbeeld een NSAID (ibuprofen, diclofenac of naproxen). NSAID's kunt u ook zonder recept kopen. Dat wil niet zeggen dat ze voor iedereen geschikt en veilig zijn. NSAID's kunnen ernstige maagklachten geven en de werking van sommige andere medicijnen beïnvloeden. Bent u ouder dan 60 jaar? Heeft u maag-, darm-, hart-, vaat- of nierproblemen? Of gebruikt u medicijnen? Overleg dan eerst met uw huisarts of u een NSAID mag gebruiken. Lees verder Ik gebruik een NSAID.

3e keus: TRAMADOL, MORFINE

Bij zeer ernstige pijn kan de huisarts (tijdelijk) een nog sterkere pijnstiller voorschrijven, bijvoorbeeld tramadol of morfine. Deze middelen krijgt u alleen op recept.

 

 

Bron: www.thuisarts.nl/pijn/ik-heb-last-van-pijn

Lees meer »

Deze hol bol oefening is één van de bekendste oefeningen voor de rug. Deze bekkenkanteloefening wordt ook wel de kat hond oefening genoemd. Rugklachten gaan veelal gepaard met een beperking van bewegingsvrijheid. Daarbij zijn vaak de rugspieren erg gespannen. Deze bekkenkanteloefening verbetert de bewegelijkheid en helpt tegen stijfheid in de rug.

Lees meer »

arts orthomanuele geneeskunde

images22-4.jpg

 

Last van rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, schouderklachten, bekkeninstabiliteit, liesblessure of andere klachten bij houding en beweging?

 

U bent in in goede handen bij de arts OrthoManuele Geneeskunde

Pijn in uw rug, nek of gewrichten: het schiet er soms plotsklaps in door een verkeerde beweging of val. Of het vindt sluipend zijn weg door de jaren heen. U hoeft er niet mee te blijven zitten. Een arts OrthoManuele Geneeskunde is namelijk in veel gevallen in staat uw klachten te verhelpen. Zonder operatie of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patiënten in staat weer pijnvrij te bewegen.

 

Contact

Telefonisch:   06-835 843 17

 

Mail:               info@ikhebpijn.nl