Pijn of stijfheid in de liesstreek komt veel voor bij (top) sporters. Lokale behandeling helpt niet altijd, omdat de oorzaak buiten de lies kan liggen.

Liesklachten kunnen namelijk ook komen uit de ONDERRUG of het BEKKEN.

In de praktijk zie ik bijvoorbeeld voetballers met stekende pijn in de lies bij het aanzetten van een sprint.

Of schaatsers met liespijn bij het aanzetten bij de start of insturen in de bocht (vaak gepaard met een verstoord balansgevoel in de benen)
Bij doorvragen blijken de klachten soms te zijn begonnen met pijn of stijfheid in de onderrug na een harde val op het bekken.
Bij onderzoek is er dan weleens sprake van een bekkenverwringing  in combinatie met een functiestoornis van de ilio-psoas spier en/of een functiestoornis van de adductor spieren


De ILIO-PSOAS  is een grote, krachtige spiergroep die aanhecht tussen de lendewervels en binnenzijde van het bovenbeen bot( liesstreek ). De wervel-zenuw beknelling triggert een constante verkramping van de aanhechtende ilio-psoas spier en veroorzaakt vervolgens een pijnlijke tractie/ irritatie in de bovenbeen(bot) aanhechting .
Na manuele correctie van de lendenwervel zie je vaak ontspanning van de ilio-psoas spier en verbetering van het liesprobleem.

De ADDUCTOREN zijn krachtige spieren in de liesregio, die aanhechten tussen binnenkant dijbeen en schaambot(zie foto). Door een bekkenverwringing raakt het schaambot gewricht geïrriteerd, waardoor de aanhechtende adductorspieren worden getriggerd. Dit uit zich ook als verkramping of pijn in de lies. Door manuele bekkenstand correctie kan het probleem in enkele behandelingen verbeteren.