Wat is CHRONISCHE PIJN ?

De overgang van acute en chronische pijn is vrij arbitrair. Bij chronische pijn is meestal sprake van pijn die blijft bestaan terwijl men op grond van het natuurlijk beloop van de aandoening geen pijn meer verwacht wordt.

Lees meer »