CHRONISCHE PIJN ! Zit het wel of niet tussen de oren ??

Chronische pijn beheerst vaak het dagelijks leven (familieleven, werk, hobby’s, sociale contacten). − Er worden geen lichamelijke oorzaken gevonden voor uw pijnklachten. − Dit veroorzaakt veel onrust en onzekerheid. − Chronische pijnpatiënten krijgen vaak het stempel: ‘het zit tussen de oren’. − Dat er geen lichamelijke beschadiging is, betekent echter niet dat er geen oorzaak is voor uw pijnklachten. − Het sensitisatiemodel dient als uitleg voor de aanhoudende pijnklachten.

Lees meer »

Wat is CHRONISCHE PIJN ?

De overgang van acute en chronische pijn is vrij arbitrair. Bij chronische pijn is meestal sprake van pijn die blijft bestaan terwijl men op grond van het natuurlijk beloop van de aandoening geen pijn meer verwacht wordt.

Lees meer »

GEEN PIJN ZONDER BREIN!

NO BRAIN, NO PAIN! Interessante online-cursus voor patiënten en verwijzers: heldere en wetenschappelijk onderbouwde uitleg over de oorzaak/werking van chronische pijn.

Lees meer »

Welk medicijn tegen NEUROPATISCHE PIJN?

Analgetica ter verlichting van neuropathische pijn kunnen, op basis van effectiviteit en mogelijk optreden van bijwerkingen, onderverdeeld worden in middelen van eerste, tweede en derde keuze. >Amitriptyline is het middel van eerste keuze voor de behandeling van neuropathische pijn. >Pregabaline of gabapentine komen in aanmerking wanneer behandeling met amitriptyline niet mogelijk is of gepaard gaat met te veel bijwerkingen. >Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, moet men deze analgetica op de juiste manier voorschrijven (startdosis, onderhoudsdosis, maximale dosis). Men mag de behandeling pas als niet-effectief beschouwen indien het maximale doseringsschema niet werkzaam blijkt. >Monotherapie heeft de voorkeur. Combinatietherapieën zijn echter vaak onontbeerlijk bij de behandeling van neuropathische pijn. Kennis van het werkingsmechanisme van de gebruikte pijnstillers is vereist om mogelijke bijwerkingen tot een minimum te beperken.

Lees meer »