NAAMSWIJZIGING ORTHOMANUELE GENEESKUNDE

Gepubliceerd op 4 juni 2017 om 21:30

1 jan 2017 NAAMSWIJZIGING ORTHOMANUELE GENEESKUNDE
(Ter informatie voor huidige en toekomstige patiënten)
Ortho-Manuele Geneeskunde (OMG) valt in Nederland helaas nog in de categorie alternatieve geneeskunde.
Ook wordt het vaak verward met ortho-MOLECULAIRE geneeswijzen.
Aangezien het in andere landen wel als reguliere geneeskunde wordt erkend onder de noemer "musculo-skeletal medicine", is door de beroepsvereniging besloten om per 1 januari 2017 de naam te veranderen in
MUSKULO-SKELETALE GENEESKUNDE.
Ook de titel van de OMG arts verandert in
Arts voor Musculo-Skeletale Geneeskunde .

Wat betekent dit voor u?
Voor u verandert er niets! Ook na 1 januari 2017 kunt u nog steeds bij ons terecht.
 
Naamsverandering Vereniging en register
Ook de verenigingsnaam wordt per 1 januari 2017 aangepast. Voorheen was het de Vereniging voor Ortho Manuele Geneeskunde (NVOMG) echter per 1 januari 2017 wordt dit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG).

Het register is gewijzigd van Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG) naar Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).
 

Aanpassing voor zorgverzekeraars 2017
Afgelopen augustus hebben alle zorgverzekeraars een brief ontvangen over de naamswijzigingen van de NVOMG naar NVAMG en van ROMG naar RAMG. In deze brief werden de zorgverzekeraars verzocht deze naams-wijzigingen door te voeren in de polisvoor-waarden voor 2017 zodat de vergoeding vanuit de zorgverzekering voor patiënten niet tot misverstanden leidt.

Wij adviseren u, bij enige twijfel, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.